Kontakt

EMAIL

SMS

0 9 4 9 3 2 5 9 0 0

N a j l e p s i a . s k

G l o b n e t
D u š a n Č e r n á k
S l á d k o v i č o v a 5 0
9 7 4 0 5 B a n s k á B y s t r i c a

IČO 4 0 0 9 1 8 3 0 | Deň vzniku oprávnenia: 11.3.2002