Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky GLOBNET
Aktualizované: 2018-01-17

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vztahujú na používanie webovej stránky www.najlepsia.sk, prevádzkovaná GLOBNET („my“, „naše“ alebo „nás“ ako umožnuje kontext). Súhlasíte, že používanie tejto webovej stránky a všetky transakcie uskutocnené prostredníctvom stránky podlieha s týmito podmienkami (“Podmienky”).

Odporúčame vám starostlivo a dôkladne tieto Podmienky precítat a vytlacit kópiu pre neskoršie použitie. Prechádzaním, použitím, registráciou alebo plnením akejkolvek transakcie prostredníctvom našej webovej stránke, potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nie, nesmiete používat túto webovú stránku.

Pri zadávaní objednávky na našej webovej stránke, budete musiet poskytnút osobné údaje, vrátane (bez obmedzenia) Vaše meno, priezvisko, adresu, poštové smerovacie císlo, súcasné bydlisko a e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje budú použité v súlade s Podmienkami našej Ochrany osobných údajov. Súhlasením s týmito podmienkami, tiež potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami našej Ochrany osobných údajov.

Obsah:
Článok 1 – Dostupnost služieb
Článok 2 – Informácie o nás
Článok 3 – Zmeny na webovej stránke
Článok 4 – Postup objednávky
Článok 5 – Potvrdenie objednávky
Článok 6 – Platbobné podmienky
Článok 7 – Bezpecnost
Článok 8 – Dodacie podmienky
Článok 9 – Správnost obsahu
Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada
Článok 11 – Vrátenie penazí
Článok 12 – Záruka
Článok 13 – Postup sťažností
Článok 14 – Vlastníctvo práv
Článok 15 – Zodpovednost
Článok 16 – Dalšie dôležité podmienky
Článok 17 – Kontaktujte nás

Článok 1 – Dostupnost služieb Naša webová stránka je urcená výhradne pre použitie osobami s trvalým bydliskom na Slovensku (“Krajiny servisu”). Neakceptujeme objednávky od osôb mimo Krajín servisu. Zadaním objednávky prostredníctvom našej webovej stránky, rucíte, že ste zo zákona schopný uzatvorit záväznú zmluvu, máte minimálne 18 rokov; máte bydlisko v jednej z Krajín servisu, a pristupujete na našu webovú stránku z tejto krajiny.

Článok 2 – Informácie o nás Prevádzkuje: Dušan Černák – GLOBNET Obchodovanie pod menom: najlepsia.sk Adresa pracoviska: Sládkovičova 50, 97405 Banská Bystrica E-mailová adresa: info@najlepsia.sk IČO 40091830

Článok 3 – Zmeny na webovej stránke Vyhradzujeme si právo vykonávat obcas zmeny týchto Podmienok. Všetky zmeny sa prejavia, akonáhle budú zverejnené na webovej stránke a budú sa vztahovat na všetky zmluvy na nákup výrobkov od toho dátumu. Je Vašou povinnostou ako návštevník na webovej stránke aby ste precítali Podmienky pri každom použití tejto webovej stránky. Akékolvek zrieknutie sa týchto Podmienok môže byt efektívne len ked je podpísané našim autorizovaným zástupcom. V tomto prípade, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostáva nadalej neporušené.

Článok 4 – Postup objednávky Prosím, precítajte Ako objednat pre informácie o zadaní objednávky na našej webovej stránke. Všetky objednávky zadané na najlepsia.sk podliehajú prijatiu našich Podmienok. (Pozri bod 1.2). Pocas procesu objednávky budete vyzvaní ku kontrole pola, ktorým potvrdzujete, že ste precítali, porozumeli a súhlasíte na obsahu a použitelnosti týchto Podmienok. Nespracujeme žiadne objednávky pokial tieto Podmienky neakceptujete. Podmienky platné v case uzavretia zmluvy sa vztahujú na Vašu objednávku, pokial nesúhlasíte s použitím novšej, revidovanej verzie. Pri zadávaní objednávky na našu webovú stránku musíte sa zaregistrovat a zadat uživatelské meno a heslo (“prihlasovacie údaje”). Informácie, ktoré poskytnete na webovej stránke musia byt úplné a presné po celú dobu. Ste zodpovedný zachovat dôvernost Vašich prihlasovacích údajov. Nie sme zodpovedný za prípadné škody alebo straty, ktoré môžu vzniknút v dôsledku nedodržania svojej vlastnej bezpecnosti. V prípade, že máte nejaké obavy ohladom svojich prihlasovacích údajov, alebo sa dozvediete o zneužití, prosím, kontaktujte nás na adrese info@najlepsia.sk.

Článok 5 – Potvrdenie objednávky Po zadaní objednávky, obdržíte od nás e-mail, v ktorom uznávame, že sme Vašu objednávku dostali. Vezmite prosím na vedomie, že to neznamená, že Vaša objednávka bola akceptovaná. Vaša objednávka predstavuje ponuku kúpit výrobok. Všetky objednávky sú podmienkou prijatia z našej strany a potvrdíme vám e-mailom toto prijatie po odoslaní produktu (“Potvrdenie odoslania”). Zmluva medzi nami (“Zmluva”) vznikne len pt tom, ako vám odošleme výrobok. Do tej doby, vás môžeme informovat, že objednávku neakceptujeme, alebo ju môžete zrušit. Všetky výrobky, ktoré objednáte prostredníctvom našej webovej stránke zostanú v našom vlastníctve, pokial dostaneme Vašu platbu v plnej výške pre objednaný výrobok.

Článok 6 – Platobné podmienky Platby môžu byt uskutocnené akýmkolvek spôsobom v sekcii Platobné podmienky. Spracujeme platbu akonáhle obdržíme Vašu objednávku. Po skontrolovaní Vašej platobnej karte alebo detailov vášho PayPal úctu a Vašich zásôb, položka je pripravená k odoslaniu. Pre zabezpecenie, že Vaša kreditná alebo debetná karta alebo PayPal úcet nie je používaný bez vášho dovolenia, overíme dané informácie pocas procesu objednávky (meno, adresu a iné osobné údaje poskytnuté Vami) proti príslušných databázach tretích strán. Súhlasom s týmito podmienkami, súhlasíte s tuto kontrolou. Informácia slúži na kontrolu Vašej identity. Nie sú vykonané žiadne úverové kontroly a toto nebude mat vplyv na váš úverový rating. Všetky informácie, ktoré ste nám uviedli budú zaobchádzané v súlade s našimi podmienkami Ochrany osobných údajov a zákona o Ochrane Údajov z roku 1998. Berieme Vašu platbu riadenú poskytovatelom obchodníka tretou stranou, ktorý súhlasí so štandardmy zabezpecenia dát (PCI DSS verzia 2).

Článok 7 – Bezpecnost Akonáhle sa dostanete do platobnej fáze objednávky, bezpecný režim sa automaticky aktivuje. Tento režim môže byt uznaný podla visiaceho zámka, ktorý je zobrazený v pravom dolnom rohu prehliadaca. Bezpecný režim zaistuje, že všetky Vaše osobné údaje sú šifrované pre zvýšenie bezpecnosti. Aby sme boli schopní spracovat Vašu platbu pomocou debetnou alebo kreditnou kartou, požiadáme o údaje o Vašej karte. Budeme žiadat o poskytnutie údajov pri každej platbe. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach, vás nebudeme kontaktovat pre požiadanie žiadnych detailov platobnej karty bezpecných informáciach. Ak dostanete e-mail, v ktorom sa vám tieto informácie požadujú, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis okamžite. Snažíme sa zabezpecit aby naša webová stránka neobsahovala vírusy alebo iný škodlivý obsah, ktorý by mohol spôsobit poškodenie vášho pocítaca, hoci nemáme žiadnu záruku v tomto zmysle. Je Vašou povinnostou zabezpecit sa, že máte správne vybavenie (vrátane aktuálny antivírus softvér) používat webové stránky bezpecne. S výnimkou prípadov, ktoré vyžadujú platné právne predpisy, nebudeme zodpovedný voci vám ani voci stratám alebo poškodením, ktoré vám vzniklo ako následok pôsobenia vírusov alebo iného škodlivého obsahu, použitím našej webovej stránky.

Článok 8 – Dodacie podmienky Dodacie náklady a dodacia lehota sa líšia v závislosti na adresu a typ výrobku, ktorý žiadate dostat. Dalšie informácie nájdete v našich informáciach o dodaní. Snažíme sa splnit slubované termíny dodania. Avšak, obcas kvôli nepredvídatelnými faktormi, meškania sú nevyhnutné. Nebudeme zodpovedný za akékolvek oneskorenie alebo nedodanie výrobkov v odhadovanej lehote, ak je úplne alebo ciastocne spôsobená okolnostami, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Ak nie je nikto k dispozícii prijat objednávku na adrese bydliska alebo dorucenia, bude vám ponechaná poznámka s informáciou o aktuálnom umiestnení Vašej objednávky, ktoré môže byt u svojho suseda. Prípadne, Vaša objednávka môže byt vrátená do skladiska kuriéra a poznámka vás informuje o tom, ako môžete objednávku dostat. Riziko poškodenia alebo straty výrobku zostáva našou povinnostou až do dna, ked výrobok prejde k vám (úplné uhradenie výrobku), do dna, ked sa vykonal prvý pokus o dorucenie. Dodacie náhrady môže byt vykonané len v súlade s Vašimi zákonnými právmi, ktoré vyplývajú z Ochrany spotrebitela pravidiel predaja na dialku 200 alebo z iných platných zákonov.

Článok 9 – Správnost obsahu S výnimkou prípadov uvedených nižšie, cena, ktorú zaplatíte, je cena, ktorá bola vystavená v case, ked sme dostali Vašu objednávku, s výnimkou v prípade chyby. Zatial, co sa snažíme zabezpecit správnost všetkých cien na webovej stránke, chyby sú niekedy nevyhnutné. Ak zistíme chybu v cene, kontaktujeme vás co najskôr, aby sme vám dali možnost potvrdit aktuálnu cenu alebo zrušit objednávku. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovat, objednávka bude automaticky zrušená. Ak objednávku zrušíte ale ste už zaplatili, vrátime vám celú zaplatenú sumu. Všetky ceny sú uvedené v eurách a zahrnajú DPH v platnej sadzbe. Ceny neobsahujú dodacie sadzby, ktoré sú uvedené v našich informáciach o dodaní. Všetky velkosti a rozmery sú približné. Snažíme sa zobrazit ich co najpresnejšie, ale nemôžeme rucit, že sú úplne správne. Snažíme sa zobrazit obrázky výrobkov co najbližšie k ich skutocnému zastúpeniu..

Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada Priame informácie o vrátení objednaného tovaru nájdete v našej sekcii Politika návratu. Pod Ochranou spotrebitela pravidiel predaja na dialku, máte právo zrušit svoju objednávku do 14 dní, pocnúc dnom po tom, co ste dostali výrobky. V tomto prípade vám bude uhradená celá suma, ktorú ste zaplatili pre výrobky, ktorá bude spracovaná v súlade sekcii Návratov nižšie a inak v súlade s Vašimi zákonnými právmi. Ak si žiadate zrušit objednávku musíte nás informovat e-mailom. Potom zaistíme zbierku tovaru, ktorý musí byt v originálnom balení a v rovnakom stave, ako ste ho dostali, ZADARMO (pozrite si sekciu Politika návratu pre viac informácii). Máte právnu povinnost postarat sa o výrobky pokial sú vo Vašom vlastníctve. Ak sa vám túto povinnost nepodarí splnit, máme právo podat žalobu proti vám na náhradu škody. Tieto podmienky nemajú vplyv na Vaše dalšie zákonné práva ako spotrebitel, nie sú urcené ako úplný výpis z Vašich zákonných práv. Pre viac informácií o Vašom práve ako spotrebitel pod Ochranou spotrebitela pravidiel predaja na dialku, obrátte sa na miestny úrad, oddelenie obchodných noriem alebo spotrebitelské poradne. V zriedkavých prípadoch, je možné, že špecifikácia produktu sa zmení. V tomto prípade budeme vás co najskôr kontaktovat, aby sme vám ponúkli podobnú alternatívu originálneho výrobku. Ak nie ste spokojný s náhradou alebo výmenou, prosím kontaktujte náš zákaznícky servis. Zaistíme zbierku a vrátime vám peniaze v súlade s našou politikou náhrad v sekcii Náhrad nižšie. Ak si myslíte, že ste obdržali chybné, poškodené alebo nesprávne výrobky musíte nás informovat v primeranom množstve casu. Prosíme nevracajte nám výrobok. Kontaktujeme vás za úcelom prerokovania primeranej nápravy a môžeme vám ponúknut (bez obmedzenia) opravu alebo náhradné casti, náhradný výrobok alebo vrátenie penazí v plnej výške. Ked vám ponúkame vrátenie penazí, vrátime vám cenu poškodeného alebo nesprávneho výrobku v úplnej výške, všetky príslušné náklady na dopravu a všetky náklady, ktoré môžu vzniknút pri návrate výrobku k nám.

Článok 11 – Vrátenie penazí Ak zrušíte objednávku podla sekcii Zrušenia vyššie, vrátime vám peniaze po tom, ako objednané výrobky nám boli vrátené. Náhrada bude vrátená na kartu alebo PayPal úcet, ktorý ste použili pri platení objednávky a, ako je uvedené vyššie, náhrada sa riadi predpismi stanovené pre poškodený tovar pri návrate alebo pre ktorý sme usporiadali zbierku.

Článok 12 – Zákonná záruka Dávame Vám záruku, že akýkoľvek tovar zakúpený cez našu webstránku je pod platnou obchodnou zmluvou v súlade so zákonníkom EU, na dobu dvoch rokov od dodania tovaru. Vnútroštátne predpisy Vám môžu poskytnúť práva navyše. Súhlasnosť obchodnej zmluvy znamená, že tovar je v súlade s popisom na našej webstránke, dá sa použiť na daný účel tak, ako aj iný tovar rovnakého typu a dá používať na prirodzené účely výrobku. Táto zákonná záruka sa vzťahuje aj na poškodenie, ktoré vznikne počas donášky tovaru. V prípade, že výrobok nezodpovedá opisu, máte nárok na to, aby zodpovedal opisu bez poplatkov navyše, či už opravou alebo výmenou tovaru. Ak sa toto nedá vykonať, cena tovaru sa môže primerane znížiť alebo sa Vám môžu vrátiť peniaze. Ak je zakúpený tovar poškodený, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu. Táto zákonná záruka nezasiahne a nebude zabraňovať akýmkoľvek Vašim ďalším právam spotrebiteľa v rámci vnútroštátnych predpisov a regulácií. Vaše práva búdu pod zákonnou zárukou neplatné ak bude tovar upravený akoukoľvek osobou či stranou inou ako výrobcom alebo opravárskou službou, ktorá nebola priamo určenou firmou GLOBNET.

Článok 13 – Postup pri reklamácii GLOBNET má zavedený postup podávania reklamácií, o ktorom sú zákazníci dostatočne informovaný. So sťažnosťou sa zaobchádza na základe tohoto postupu reklamácie. Reklamácie ohľadom vykonania zmluvy musia byť úplne a jasne opísané v primeranom čase po tom, ako zákazník zaznamenal chyby. Sťažnosti, ktoré sú nám podané, budú zodpovedané do 14 dní od času, kedy bola sťažnosť prijatá. Ak je predpokladaný dlhší čas spracovania sťažnosti, podnikateľ odpovie do 14 dní s potvrdením o prijatí a uvedením, kedy môže zákazník očakávať podrobnejšiu odpoveď. Zákazník by mal poskytnúť podnikateľovi aspoň 4 týždne na vyriešenie reklamácie v rámci vzájomnej konzultácie. Po uplynutí tejto doby je vznesený spor, ktorý je vhodný na vyriešenie. Ste s riešením sťažnosti nespokojný? Svoju sťažnosť môžete predložiť výboru pre sťažnosti cez európsku platform RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článok 14 – Vlastníctvo práv Súhlasom s našimi Podmienkami beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva a iné duševné vlastníctvo sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a zostávajú naším majetkom za všetkých okolností. Môžete stiahnut alebo kopírovat obsah alebo materiály, ako podpora pre osobnú potrebu našej webovej stránke. Kopírovanie, reprodukcia, publikovanie, distribúcia alebo zobrazenie obsahu alebo materiálov, zadaných na našej webovej stránke pre iné úcely je nezákonné a je zákonom zakázané. Obsah a iné materiály na našej webovej stránke sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a nesmú byt kopírované alebo používaté, pokial nie je dohodnuté nami alebo niektorým z našich zástupcov v rámci povolených písomných podmienok.

Článok 15 – Zodpovednost V závislosti na zvyšok tejto casti pomenovanej Zodpovednost, ak sa nám nepodarí splnit tieto Podmienky, budeme zodpovedný voci vám len za kupnú cenu výrobku. V závislosti na zvyšok tejto casti pomenovanej Zodpovednost, nebudeme zodpovedný za straty, ktoré vyplývajú z nášho nedodržania týchto Podmienok, ktoré spadajú do týchto kategórií: strata príjmu alebo iných príjmov; strata podnikania; ušlý zisk; strata predpokladaných úspoovr; strata dát; strata dobrého mena alebo dobrej povesti; odpad riadenia alebo kancelárskeho casu; alebo iné špeciálne alebo nepriame straty alebo strata dobrého mena alebo dobrej povesti. Nic v tejto zmluve vylucuje alebo obmedzuje našu zodpovednost za smrt alebo zranenie spôsobené našou nedbalostou; podvod alebo zámerné skreslenie; akékolvek porušenie povinností vyplývajúcich zo sekcie 12 zákona o Predaji Tovaru z roku 1979; chybné výrobky podla zákona o Ochrane Spotrebitela z roku 1987; alebo akejkolvek inej záležitosti, pre ktoré by bolo nezákonné pre nás, vylúcit alebo pokúsit sa o vylúcenie našej zodpovednosti. Aj ked sa snažíme zaistit aby naša webová stránka splnala všetky platné bezpecnostné normy, nemôžeme niest zodpovednost za neoprávnený prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky. Ak niektoré z týchto Podmienok alebo akékolvek ustanovenia zmluvy sú stanovené príslušným orgánom za neplatné, nezákonné alebo nevymáhatelné v akomkolvek rozsahu, taká podmienka alebo ustanovenie bude v tomto rozsahu oddelená od ostatných podmienok a ustanovení a bude nadalej v platnosti v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Článok 16 – Dalšie dôležité podmienky Všetky zmluvy sú uzatvárané s slovenskom jazyku. Všetky záležitosti, ktoré by mohli vzniknút budú dalej riadené slovenským právom a budú podliehat slovenskej súdnej pravomoci. Tieto podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce diskusie, korešpondencie a rokovanie medzi nami v súvislosti s jeho predmetom. Súhlasíme s tým, že ani jeden z nás nesmie mat nápravy vo vztahu k akémukolvek zastúpeniu alebo záruky (ci už z nevinne, alebo z nedbanlivosti), ktoré nie sú stanovené v týchto Podmienkach. Každý z nás súhlasí s tým, že naša jediná zodpovednost pre tieto zastúpenia a záruk, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach (ci už z nevinne ci z nedbanlivosti), musí byt pre porušenie zmluvy. Nikto iný než strana tejto dohody, nesmie mat žiadne právo presadit akékolvek ustanovenie tejto zmluvy.

Článok 17 – Kontaktujte nás Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami alebo webovej stránky, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

Pokračuj →